Về chất lượng và dịch vụ của ABC thì rất tốt. Nhân viên rất là thân thiện, hòa đồng, thời gian giao hàng nhanh giá cả lại hợp lí so với chất lượng.

  • 22 Tháng Năm, 2017by zanaking

+84 2837 166 167