QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Phòng thí nghiệm trang bị hệ thống máy móc hiện đại được điều hành bởi đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên hàng đầu

Hằng ngày, các kỹ thuật viên sẽ lấy mẫu nước, phân tích đối chiếu dựa trên các tiêu chuẩn của bộ y tế Việt Nam QCVN 01-2009 và QCVN 6-1/2010 nhằm chắc chắn rằng chất lượng nguồn nước luôn được kiểm soát và đạt tiêu chuẩn tốt nhất

Tiến hành định kỳ việc gửi mẫu độc lập cho các trung tâm kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 kiểm tra và phân tích mẫu nước để đảm bảo tính khách quan và minh bạch.

Để chất lượng nước luôn đồng nhất và đạt tiêu chuẩn tốt nhất, ABC thường xuyên tiến hành kiểm nghiệm chất lượng nước tại nguồn, nước đang trong quá trình sản xuất và nước thành phẩm.

CHỨNG CHỈ

 

CHỨNG CHỈ ISO: 22000

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84 2837 166 167